Tặng ngay Lavie cho khách hàng mới


Nhân kỷ niệm 12 Năm thành lập The Water MAN (Thuộc Công ty Hoàng Trần). The Water MAN áp dụng chương trình cho khách hàng mới như sau:

TẶNG NGAY 4 BÌNH LAVIE 19L cho KHÁCH HÀNG MỚI khi đọc mã KHMG
Liên hệ:
028 - 3840.0000

Ghi chú: Khách hàng có thể quy đổi qua nhưng sản phẩm nước Bình 19, 20L khác nếu không có nhu cầu sử dụng lavie